Thông Tin Thanh Toán

Tk Agribank

Đổ Thị Ngọc Dung

số Tk 1902206446442

chi nhánh 4.-tphcm

-----------------------------------------

Tk Vietcombank

Đổ Thị Ngọc Dung

số Tk 0071001925580

chi nhánh Tphcm

------------------------------------------
Tk Sacombank

Đổ Thị Ngọc Dung

số 060071928831

chi nhánh Hoàng Diệu tphcm

Địa chỉ